Kursverksamhet

 

Kurser inom dressyr:

  • Valpkurs. För valpar i 6 – 8 månaders ålder. Enkla praktiska moment varvas med teori om inlärning, ledarskap och generell hundkunskap. Max 8 kursdeltagare under 8 tillfällen á 3 timmar.
  • Grund- och lydnadsdressyr. För samtliga jakthundraser. Vi tränar på de praktiska momenten sitt, ligg, gå i koppel, inkallning och hantering. Dessa varvas med teori om inlärning, ledarskap och generell hundkunskap. All träning sker med tanke på den praktiska jakten. Max 8 kursdeltagare under 8 tillfällen á 3 timmar.
  • Apporteringskurs. Apportering enligt lydnadsmetoderna hålla, bära och gripa på både föremål och kallt vilt. En mer omfattande kurs för att klara eftersöksgrenarna, ”spår och vatten”, för de kontinentala hundarna kan också ges. Max 6 kursdeltagare under 5 tillfällen á 3 timmar.
  • Viltspårkurs. Kursen innehåller både teori och praktiska moment och syftar till att deltagarna efter avslutad kurs och viss egen träning ska kunna avlägga prov i anlagsklass. Den kan också läggas upp som förberedande för eftersök. Max 8 kursdeltagare under 5 tillfällen á 3 timmar.
  • Individuell träning. Mot specifika problem eller träning i största allmänhet. Tillsammans lägger vi upp en träningsplan för Era behov och förutsättningar.

Kurser för småviltjägaren:

  • Skogsfågeljakt. Under praktisk jakt i skogsterräng söker vi med hjälp av våra eller Er egen stående fågelhund efter skogens konung i fågelvärlden, tjädern och dess mindre släkting orren. Lunchen intar vi i skogen där vi i lugn och ro kan iaktta och förundras över vår vackra natur och dess stora rikedom. Max 2 deltagare/dag.
  • Bäverjakt. Under tidig vår när grodorna spelar i vattenkanten sätter vi oss på pass vid trolska bävervatten, lär oss mer om bäverns liv och leverne och får förhoppningsvis ett vackert byte med oss därifrån. En jägare/tillfälle, endast kvällstid under mars – maj månader.
  • Efter fångst. Tillvaratagande och undervisning i att flå bäver.

Föredrag:

  • Skogsfågeljakt med stående fågelhund. Något om innehållet: val av valp, fostran och dressyr, apportering, utrustning för jägaren och hunden, utfordring, den praktiska jakten, viltet och sjukvård i skogen.  Cirka 2 timmar inklusive 15 minuter frågestund.

För ovanstående kurser fordras att deltagare är försäkrade i Svenska Jägarförbundets medlemsförsäkringar eller motsvarande i annat försäkringsbolag.

För mer detaljerat kursinnehåll och priser, begär prospekt.